Menu

Fotball som barneidrett

 

I Norge er fotball uten sidestykke den absolutt største barne- og ungdomsidretten. Det er rundt 370 000 unge som spiller fotball eller deltar i fotballaktivitet i løpet av hvert år, med rundt 130 000 foresatte, trenere og frivillige som hjelper til med tilbudet.

 

Norges Fotballforbund har satt ned flere punkter som er viktige for at fotballen skal være tilgjengelig og morsom for alle barn som ønsker å spille. Først og fremst skal fotball være for alle. Uansett alder, kjønn, ferdighetsnivå og annet så skal alle kunne få et tilbud tilpasset til seg. Dette er også verdier som fotballforbundet ønsker å videreføre til de unge spillerne.duel in the air

Det er viktig at jenter i ung alder føler at det er like naturlig at de spiller fotball som om de skulle spilt håndball eller leker med lundby dukkehus.

I tillegg ønsker forbundet at alle barn skal føle seg trygge og samtidig føle mestring i det de gjør på fotballbanen. Her er det viktig at de voksne tar ansvar for at alle skal føle seg trygge, og at aktiviteter legges opp for å oppnå dette.

Neste punkt på listen er Fair Play. Dette handler om respekt og en positiv innstilling, og er viktig uansett om man er på trening eller kamp. Her må også de voksne komme på banen som gode forbilder for barna, også utenfor kampsituasjoner.

 

For å oppnå alt dette har fotballforbundet satt opp en rekke forslag til hvordan man skal gå frem både på kamp og trening. Når det kommer til kamp så skal det være slik at alle på laget skal få tilnærmet lik spilletid. Det kan være lett å la de beste spille mest, men som breddeidrett er det viktig at alle får prøve seg, og det har uansett vist seg at toppsatsninger veldig tidlig ikke har så stort utbytte for fremtiden.

Ett viktig punkt på trening er å gi alle spillere utfordringer på sitt eget nivå. Det må være slik at alle får oppgaver de enkelt klarer å løse, men også oppgaver som utfordrer. Dette vil føre til større grad av mestringsfølelse, og gjør det også mer sannsynlig at spillerne ønsker å trene enda mer. Dette er også et viktig punkt, nemlig at man kan legge opp til muligheten for ekstra trening for dem som ønsker det.