Menu

Bedring i fotballøkonomien

Dette blogginnlegget skal handle om fotballøkonomien, og hva er vel da bedre enn å utbrodere litt om makroøkonomiens påvirkning på fotballens økonomi? For å starte litt rolig, så er det jo slik at fotballøkonomien henger mye sammen med økonomien forøvrig. Og nå må man også huske at fotballklubber handler med hverandre, også over landegrensene. Dette betyr at dersom økonomien i verden generelt går bra, er forutsetningene for at fotballklubbene gjør det bedre økonomisk tilstede. Et godt eksempel er finanskrisen, i denne perioden slet også fotballklubbene økonomisk. Dette henger sammen med at folk bruker mindre penger på fotball når det er nedgangskonjunkturer, som i sin tur påvirker fotballklubbene. Da blir det følgelig mindre bruk av penger på overganger klubbene i mellom.

Bedre tider i fotballen

Etter finanskrisen i 2007 ble mange klubber negativt påvirket, ettersom nedgangskonjunkturer også påvirker fotballen, som nevnt i forrige avsnitt. Det tok sin tid før økonomien som helhet bedret seg, men de seneste årene har økonomien kommet opp på et nivå som er omtrent tilsvarende som før finanskrisen oppstod. Rett etter finanskrisen begynte mange fotballklubber som tidligere var avhengige av spillersalg utenlands å slite, da salgene uteble. Dette medførte at mange klubber havnet i såkalt “rød sone”, det vil si at de leverte solide underskudd og derfor måtte følges opp for å unngå å bli satt under administrasjon. Trenden nå er at tidene bedrer seg for mange norske fotballklubber, slik at vi får stadig flere klubber i grønn sone. Dette skjer som følge av at også utenlandske klubber går bedre, og derfor åpner lommeboka og blar opp med store summer for å sikre seg spillere i norske klubber.

Kan den positive trenden fortsette?

Det er selvfølgelig helt umulig for meg å kunne si noe om hvorvidt den positive trenden kan fortsette, dette ettersom det er avhengig av en hel rekke usikre variabler som selv den mest drevne makroøkonom vil ha problemer med å ha oversikt over. Det er verdt å være klar over at utviklingen i fotballøkonomien i stor grad vil være avhengig av verdensøkonomien som helhet, slik at man fort kan forstå når det vil gå dårligere, og når det vil gå bedre. Dersom verdensøkonomien får seg en dipp, for eksempel tilsvarende finanskrisen i 2007, kan du være sikker på at fotballklubbene vil slite, da de ikke får solgt spillere utenlands slik som mange av klubbene er avhengig av for å få et positivt årsresultat. Når de får mer penger fra spillersalg, kan de kjøpe nye spillere, og syklusen er i gang.