Menu

Forenklet kontakt under fotballtrening og kamp

Å være trener i fotball er som kjent en krevende oppgave, der man selv på lavere nivåer kan måtte tåle veldig mye kritikk og press etter dårlige kamper. Selv etter gode kamper som ender uten et godt resultat kan man få som hatten passer. Det gjelder derfor å ha plass alle mulige verktøy for å gjøre det best mulig i en slik stilling, og det er det denne artikkelen skal handle om.

Noe av det viktige i fotball er nettopp å lykkes med å kommunisere med andre sentrale i staben, som assistenttrenere og fysioterapeut, i kampens hete. Med mye støy og mye som skjer er det ikke alltid så lett å holde kontakten, og selv når man står like ved hverandre kan det være vanskelig å kommunisere. Man kan imidlertid raskt få tatt i mot beskjeder med bluetooth hodetelefoner dersom man tar i bruk denne trådløse teknologien. På dette viset kan man sørge for at man alltid vet hva som skjer og får med seg de beste rådene i løpet av kampen.

Ulike trenerstiler

Vi har alle lagt merke til at noen trenere og managere har en ganske taus stil, og bruker mesteparten av tiden sin til å observere spillerne uten synlig å la seg rive med eller beveges til å si noe som helst. Denne stilen har imidlertid blitt noe mindre populær de senere årene, og nå er det de mer ivrige og emosjonelle trenerne som virker å dominere. Hver trener må selvfølgelig finne sin egen stil, men her er noen tips for hvordan man best kan kommunisere under kampen.

Den viktigste feilen den aktive treneren ofte gjør er å lytte for lite til spillernes tilbakemeldinger i løpet av kampen. Det er ikke så lett, men man må evne å lytte ikke bare til det som blir sagt, men også til kroppsspråket, gestene, og humøret til spillerne underveis. Er lagmoralen bra, eller er spillerne sure på hverandre? Er spillerne fulle av selvtillit, eller har de mistet troen på det de driver med? Svarene på disse spørsmålene vil være helt avgjørende, og i noen tilfeller er det bare trenerens inngripen som kan snu skuta.

Det er også viktig å bruke følelser på riktig måte. Skap stemning, men ikke bruk for mye tid på å reagere på stang inn og ut. Kommunikasjon må tross alt være målrettet for å være vellykket.